Dla organizacji

Prowadzimy warsztaty i programy rozwojowe i edukacyjne dla przedstawicieli firm i organizacji, w których trenerami są konie. Podstawowe korzyści płynące z uczenia się od koni obejmują:

  • naukę poprzez własne doświadczenie i obserwację innych, unikalną lekcję dla każdego uczestnika i grupy;
  • autentyczną informację zwrotną, pozbawioną oceny, oferowaną w sposób łatwy do przyswojenia;
  • połączenie poznawczej refleksji i zakotwiczenia emocjonalnego, które dodatkowo wzmacnia zapamiętywaną treść;
  • rozpoznanie roli i zwiększenie świadomości komunikatów niewerbalnych, ich rozwój i uspójnienie;
  • doświadczenie siebie w nowych, nieznanych sytuacjach, poszerzanie własnej strefy komfortu oraz rozwijanie pewności siebie;
  • rozwój kreatywności poprzez poszukiwanie nieoczywistych rozwiązań.

U podstaw naszej propozycji leży nauka przez doświadczenie, która odbywa się w następującym cyklu:

graf2

Działanie i doświadczenie | Clou warsztatu odbywa się na padoku, gdzie interakcje z koniem jest metaforą sytuacji z życia zawodowego i wyzwań związanych z pracą z ludźmi. Praca z końmi angażuje naszą uwagę, emocje i myślenie, umożliwiając rozwój na wszystkich tych poziomach.

⇒ Obserwacja i refleksja | Uczestnicy otrzymują od koni autentyczną informację zwrotną, nieprzefiltrowaną przez konwenanse, pozycję społeczną czy miejsce w hierarchi organizacji. Dodatkowo mają możliwość wysłuchania obserwacji innych, a także zobaczyć siebie samych na materiale video nagrywanym w trakcie warsztatu.

⇒ Wyciąganie wniosków | W trakcie dyskusji między ćwiczeniami, uczestnicy formułują wnioski dotyczące ich funkcjonowania w pracy i życiu prywatnych. Analizują skuteczność i przydatność własnych schematów działania i możliwych kierunków zmian.

 ⇒ Eksperymentowanie i praktyka | Wnioski i przemyślenia z warsztatu wdrażane są w życiu zawodowym. Doświadczenia z końmi stanowią wskazówki dla dalszego postępowania. Nauka płynąca od koni ujawnia się niekiedy również na długo po zakończeniu warsztatu.


Warsztaty dla firm projektowane są indywidualnie w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania Klienta i grupy uczestników. Przykładowe obszary zastosowania tej metody szkoleniowej obejmują:

przywództwo

Wyzwania związane z ciągłym wzrostem zmienności i złożoności otoczenia wymagają od współczesnych liderów odejścia od modelu przywództwa opartego na kontroli i zarządzaniu na rzecz przywództwa inspirującego, aktywizującego współpracę ludzi różnych specjalności, gdzie relacja może decydować o przyszłości organizacji. Dzisiejsi menedżerowie muszą posiadać nie tylko wiedzę merytoryczną, ale przede wszystkim wysoko rozwinięte kompetencje społeczne. Współpraca, zaufanie, szacunek i jasna komunikacja to cechy, których poszukują u liderów zarówno ich pracownicy, jak i konie.

Konie to zwierzęta stadne o bogatym i złożonym życiu społecznym. Są wyczulone na nawet najbardziej subtelne zmiany w otaczającym ich środowisku, takie jak niemal niedostrzegalne komunikaty niewerbalne, czy emocje innych członków stada, w tym towarzyszących im ludzi. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, w kontaktach z człowiekiem konie wciąż sprawdzają „Kto przewodzi? Ja czy ty? Czy mogę ci zaufać i na tobie polegać?”. Zdolność wpływu na konie wymaga pewności, planu, uwagi na język ciała oraz ton głosu. Jeśli człowiek nie wie, co chce zrobić – koń nie zareaguje. Jeśli nie będzie wystarczająco pewny siebie – koń go zignoruje.

Konie poszukują jasnych komunikatów, spójnych na wszystkich płaszczyznach, od intencji do zachowania, na które odpowiadają w szczery i nieoceniający sposób. Tym samym dostarczają autentycznej informacji zwrotnej, nieprzefiltrowanej przez pryzmat naszej pozycji w firmie, konwenansów czy przeszłych doświadczeń, która pozwala nam stać się takimi liderami, za którymi warto podążać.

Komunikacja

Jako mistrzowie komunikacji niewerbalnej, konie pomagają nam rozwijać świadomość własnego pozawerbalnego wpływu, który stanowi ponad 90% komunikacji między ludźmi. Informacja zwrotna od koni i innych uczestników pozwala lepiej zrozumieć istotność tonu głosu, mimiki, postawy i gestów i dostosowanie ich do założonego przez nas celu. Konie pokazują nam również, gdy jest nasza komunikacja jest niespójna – gdy to, co mówimy, odbiega od tego, co myślimy, czujemy lub zamierzamy – i jak uspójnić te obszary, by nasz przekaz był jasny i skuteczny.

Praca zespołowa

Konie to zwierzęta stadne, których przetrwanie w naturze zależy od płynnej i pokojowej współpracy z pozostałymi członkami grupy. Podobnie, jak w dzisiejszych organizacjach, stado ma swoją naturalną hierarchię i każde zwierzę zna swoją rolę. W trakcie ćwiczeń zespołowych, informacje płynące od koni pozwalają członkom zespołu zweryfikować ich cele i sposób interakcji, dając jednocześnie możliwość zmiany strategii i dostosowania jej do tego, jak funkcjonuje grupa.


Organizacja

Ćwiczenia z końmi odbywają się z ziemi i nie obejmują żadnych elementów jazdy konnej. Wcześniejsze doświadczenie w obchodzeniu się końmi nie jest wymagane, a udział w ćwiczeniach jest dobrowolny.

W trakcie warsztatu wybrane ćwiczenia są nagrywane, a materiał następnie wykorzystywany do głębszej analizy tego, co wydarzyło się na placu z końmi.

Zajęcia odbywają się w jednym ze współpracujących z nami ośrodków na terenie całej Polski. Gdy pozwala na to pogoda, pracujemy na świeżym powietrzu – na padoku wśród drzew, w bliskości z naturą. W przypadku deszczu i w sezonie zimowym zajęcia odbywają się pod dachem.