Świadome przywództwo

Warsztat Świadome Przywództwo to wyjątkowe doświadczenie edukacyjne nastawione na wzmacnianie intuicji i rozwój umiejętności w zakresie przywództwa, komunikacji, inteligencji emocjonalnej i społecznej. Warsztat realizowany jest zgodnie z metodą Horse Assisted Education (HAE) – innowacyjną, rozwijającą się na świecie od kilkunastu lat metodą rozwoju ludzi, w którym uczestniczą konie.

Przebywanie wśród koni i interakcje z nimi w doświadczeniach rozwojowych daje uczestnikom możliwość uczenia się w sposób intuicyjny, oparty o emocje i komunikaty niewerbalne. Rozwijane są takie obszary, jak samoświadomość, rozpoznawanie i zarządzanie własnymi emocjami, pewność siebie, jasna i spójna komunikacja, elastyczność w trudnych sytuacjach, wewnętrzna motywacja i poczucie sprawczości, czy umiejętność współpracy w zespole.

Podstawowe korzyści z udziału w warsztacie obejmują:

 • naukę poprzez własne doświadczenie i obserwację innych;
 • autentyczną informację zwrotną, pozbawioną oceny;
 • połączenie poznawczej refleksji i zakotwiczenia emocjonalnego;
 • obserwację i analizę wpływu zachowania i nastawienia na budowanie relacji;
 • zwiększenie świadomości komunikatów niewerbalnych, ich rozwój i uspójnienie;
 • doświadczenie siebie w nowych, nieznanych sytuacjach;
 • poszerzanie własnej strefy komfortu oraz rozwijanie pewności siebie;
 • rozwój kreatywności poprzez poszukiwanie nieoczywistych rozwiązań.

JAK KONIE UCZĄ PRZYWÓDZTWA?

Konie to zwierzęta stadne o bogatym i złożonym życiu społecznym. Są one wyczulone na nawet najbardziej subtelne zmiany w otaczającym ich środowisku, takie jak niemal niedostrzegalne komunikaty niewerbalne, czy emocje innych członków stada, w tym towarzyszących im ludzi. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, w kontaktach z człowiekiem konie wciąż sprawdzają „Kto przewodzi? Ja czy ty? Czy mogę ci zaufać i na tobie polegać?”. Zdolność wpływu na konie wymaga pewności, planu, uwagi na język ciała oraz ton głosu. Jeśli człowiek nie wie, co chce zrobić – koń nie zareaguje. Jeśli nie będzie wystarczająco pewny siebie – koń go zignoruje.

Konie poszukują jasnych komunikatów, spójnych na wszystkich płaszczyznach, od intencji do zachowania, na które odpowiadają w szczery i nieoceniający sposób. Tym samym dostarczają autentycznej informacji zwrotnej, nieprzefiltrowanej przez pryzmat naszej pozycji w firmie, konwenansów czy przeszłych doświadczeń.

METODA HORSE ASSISTED EDUCATION

Horse Assisted Eduction to unikalna metoda szkoleniowa stosowana z powodzeniem w rozwoju kadr menedżerskich na całym świecie, w Polsce obecna od 2006 roku. Jej celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby – rozwój umiejętności przywódczych i społecznych, wzmocnienie pewności siebie i elastyczności w obliczu wyzwań, pogłębienie samoświadomości oraz pomoc w zmianie, do której dąży.

Ukierunkowanie naszych warsztatów na rozwój samodzielności i kreatywności, zaufania do siebie oraz przejmowania odpowiedzialności za budowane relacje sprawia, że cieszą się one rosnącym zainteresowaniem świata biznesu. Wyzwania związane z ciągłym wzrostem zmienności i złożoności otoczenia wymagają od współczesnych liderów odejścia od modelu przywództwa opartego na kontroli i zarządzaniu na rzecz przywództwa inspirującego, aktywizującego współpracę ludzi różnych specjalności, gdzie każda relacja czy pomysł może decydować o przyszłości organizacji.

STRUKTURA WARSZTATU I ZAŁOŻENIA

Warsztat Świadome Przywództwo obejmuje indywidualne i grupowe ćwiczenia z końmi, przeplatane dyskusją i elementami teorii. Ćwiczenia odbywają się z ziemi i nie obejmują wsiadania na konie. Wcześniejsze doświadczenie w obchodzeniu się końmi lub jeździe nie jest wymagane, a udział w ćwiczeniach jest dobrowolny.

Struktura warsztatu każdorazowo dopasowywana jest do potrzeb Klienta i grupy uczestników, a poruszane obszary obejmują między innymi:

 • obserwację i uważność (co widzę? czego nie dostrzegam? co przyciąga moją uwagę? jak interpretuję to, co widzę? jak widzą to inni?)
 • budowanie relacji (jak nawiązuję kontakt? z jaką intencją i założeniami? jakie mam oczekiwania? na czym opieram relacje?)
 • kierowanie i bycie kierowanym (czy jestem gotowy/a, aby objąć przywództwo? kim jest dla mnie lider? jak reaguję w nieznanej sytuacji?)
 • definiowanie i dążenie do celu (co chcę osiągnąć? jakie wartości przez to zrealizuję? jak to osiągnę? jak traktuję trudności z drodze do celu?)
 • współpracę w zespole (jaką rolę przyjmuję w zespole? jak i co komunikuję? czy jestem otwarty/a na informację zwrotną?)

W trakcie warsztatu wybrane ćwiczenia są nagrywane, a materiał następnie wykorzystywany do głębszej analizy tego, co wydarzyło się na placu z końmi.

W przypadku zainteresowania udziałem w warsztacie lub ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod adresem info@pegasuscoaching.pl.