Komunikacja i budowanie relacji w życiu prywatnym i zawodowym

Jesteśmy, tak, jak konie, istotami stadnymi, a jakość naszego funkcjonowania w ogromnej mierze zależy od jakości relacji, jakie budujemy z innymi ludźmi. Umiejętność tworzenia i podtrzymywania dobrych relacji i komunikowania się w ich ramach jest podstawową umiejętnością w życiu społecznym, niezbędną dla zdrowego, zrównoważonego i szczęśliwego życia.

Komunikacja, która zachodzi między ludźmi jedynie w kilku procentach składa się ze słów i argumentów werbalnych. To co mówimy, jest równie ważne, jak to, w jaki sposób to wypowiadamy, a także co komunikują nasze gesty, mimika i postawa. Ta pozawerbalna warstwa komunikatu jest często niezbędna do prawidłowego odczytania intencji, jaka kryje się za naszymi słowami. Gdy jej zabraknie lub to, co mówimy i to, co niewerbalnie pokazuje nasze ciało stoi w sprzeczności, pojawiają się nieporozumienia, które z kolei mogą prowadzić do konflików i utraty zaufania.

Gdy wierzymy w to, co mówimy, a wypowiadane słowa odzwierciedlają nasze przekonania, myśli i emocje, wtedy nasza mowa ciała, intencja i energia wzmacniają siłę przekazu. Nasze „Nie” staje się lepiej słyszalne, a „Kocham cię” bardziej wiarygodne. Gdy zaś słowami próbujemy zafałszować to, co czujemy i myślimy, pojawia się niespójność, którą wychwytują zarówno nasi ludzcy, jak i końscy odbiorcy. Rodzic, który ustala reguły „dla zasady”, a sam ich nie przestrzega; menedżer, który wydaje polecenie, choć sam nie wierzy w jego sensowność; znajomy oferujący wbrew sobie gotowość do pomocy, to tylko niektóre przykłady takich niespójnych komunikatów. W sytuacjach, czy czujemy, myślimy, pragniemy, czy potrzebujemy jednego a mówimy coś zupełnie innego, odbieramy sobie wiarygodność, stanowczość i zdolność wpływu na otoczenie.

A co na to konie? 

Konie żyją w zwartych grupach, w których dobra komunikacja, pokojowe wspóistnienie i efektywna współpraca są niezbędne dla przetrwania stada. Są mistrzami w odczytywaniu nawet najbardziej subtelnych zmian w otoczeniu, w tym bezgłośnych sygnałów płynących od innych członków stada. Dlatego też, gdy z nimi obcujemy odpowiadają przede wszystkim na to, co komunikujemy im swoim ruchem, dotykiem, emocjami, czy tonem głosu. Nie zważają na wypowiadane słowa, czy atrybuty społeczne, którym my przypisujemy znaczenie, takie jak stanowisko, ubiór czy pozycja społeczna.  Wyczuwają emocje i intencje, które są w nas i to na nie odpowiadają swoim zachowaniem. Pokazują nam, kiedy jesteśmy spójni, pomagają odkryć nasze przekonania, które nas wzmacniają i te, które nas osłabiają.

W trakcie tych warsztatów skupimy się na:

  • wpływie emocji, przekonań i sile pierwszego wrażenia podczas nawiązywania nowej relacji;
  • komunikacji w sposób spójny na wszystkich poziomach – od intencji i celów do emocji i zachowania;
  • wzmanianiu pewności siebie i odwagi w komunikowaniu swoich potrzeb i pragnień;
  • wywieraniu wpływu opartego na zaufaniu i szacunku, ale nie strachu;
  • ćwiczeniu proaktywnej postawy w budowaniu relacji poprzez podejmowanie inicjatywy i odpowiedzialności.

Szczegóły organizacyjne:

Warsztat jednodniowy (8 godzin). Pracujemy w kameralnych grupach od 5 do 8 osób, co daje każdemu uczestnikowi czas i przestrzeń na indywidualną ścieżkę uczenia się. Więcej informacji na temat tego, jak wyglądają nasze warsztaty dostępnych jest tutaj.

Nowe terminy już wkrótce!

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres info@pegasuscoaching.pl.