Formularz zgłoszeniowy

DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko*

Adres email*

 
ZGŁOSZENIE NA WYDARZENIE

Nazwa wydarzenia*

Termin*

 
DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy

NIP

Ulica i nr domu/lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

 
DODATKOWE INFORMACJE

Akceptuję Regulamin świadczenia usług*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Administratora danych osobowych zawartych w tym formularzu do celów związanych z obsługą szkolenia i powiadamiania o zmianach i nowościach zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 

 
* Pola wymagane