Metoda

Tworząc nasze warsztaty, pracujemy w oparciu o metodę Horse Assisted Education [HAE], której celem jest szeroko rozumiany rozwój ludzi w asyście koni. Jest to innowacyjna i nowatorska propozycja, obecna w Polsce od 2006 roku, uznana w skali światowej i wykorzystywana w wielu krajach od kilkunastu lat.

» Nasze szkolenia są o ludziach i dla ludzi, ale trenerami w nich są konie «

Interakcje z końmi stanowią jednocześnie punkt wyjścia i istotę nauki, którą otrzymują uczestnicy.  Poprzez swoje zachowanie i reakcje, konie udzielają szczerej i autentycznej informacji zwrotnej, stanowiącej lekcję unikalną dla każdego z nas. Rolą prowadzących, zwanych facylitatorami, jest stworzenie i utrzymanie przestrzeni, w której głos koni może zostać usłyszany.

» Uczenie się odbywa się poza strefą komfortu «

Aby się rozwijać, musimy wyjść poza to, co znane i oczywiste i zmierzyć się z wyzwaniami, które przynosi nowe. W naszych warsztatach zabieramy uczestników z sal szkoleniowych i zapraszamy do doświadczania i eksperymentowania, które wytrącają z utartych szlaków myślenia i postępowania.

» rozwój na wielu poziomach «

Nauka poprzez doświadczenia z końmi pozwala samodzielnie wyciągać wnioski i rozwijać intuicję, uważność, emocje i myślenie, angażując przy tym wszystkie nasze zmysły, przekonania i uczucia. W kontakcie z końmi doświadczamy silnych emocji, które uczymy się rozpoznawać, nazywać i regulować. Obserwując to, co pojawia się w nas i to, jak reaguje koń wyostrzamy swoją uwagę.  Wkraczając w świat bez jasnych instrukcji i mierząc się z nieznaną sytuacją, rozwijamy intuicję, która podpowiada nam, jak nadać sens i kierunek naszym działaniom.

» Nie ma dobrze, ani źle «

W trakcie warsztatu proponujemy instrukcje do ćwiczeń, jednak wszystko, co wydarza się w interakcji z koniem stanowić może wartościową lekcję dla uczestników. Celem nie jest zatem wykonanie  zadania, ale unikalne doświadczenie, które nie podlega ocenie.

» Praca na metaforach i symbolach «

Ćwiczenia zaprojektowane są tak, aby stanowiły metaforę realnego świata i sytuacji z życia zawodowego i prywatnego, a wnioski z nich płynące służą jako wskazówki do zmiany myślenia lub postępowania po warsztacie.