Dlaczego konie?

» Mistrzowie komunikacji niewerbalnej «

Konie to zwierzęta stadne i uciekające, których przetrwanie w naturze zależy od spójnej i szybkiej komunikacji niewerbalnej. Dlatego też wykształciły w sobie umiejętność wychwytywania nawet najbardziej subtelnych sygnałów płynących z otoczenia i reagowania na nie w adekwatny dla nich sposób. W kontaktach z człowiekiem poszukują jasnych komunikatów, spójnych na wszystkich płaszczyznach – od intencji do zachowania.

Komunikacja, która zachodzi między ludźmi to tylko w 7% słowa i argumenty werbalne. W interakcjach z końmi angażujemy pozostałe 93%, na które składają się nasza mowa ciała (gesty, mimika, postawa, zachowania) oraz ton głosu. Liczy się nie to, co mówimy, ale jak to mówimy. Zdolność do wpływu na konia wymaga od nas bezpośredniego, spójnego i pewnego działania, co pozwala rozwinąć inicjatywę, kreatywność i opanowanie.

» Autentyczna informacja zwrotna «

Konie po mistrzowsku wychwytują nasze intencje i niewerbalne przekazy i odpowiadają na nie w szczery i nieoceniający sposób, dostarczając nam autentycznej informacji zwrotnej, nieprzefiltrowanej przez pryzmat wartości, pozycji społecznej, konwenansów czy przeszłych doświadczeń. Dzięki nim dostrzec możemy prawdziwy wpływ naszych myśli, przekonań, intencji i zachowania na ludzi wokół nas.

» Metafora życia, pracy i relacji «

Konie to zwierzęta żyjące w stadach o określonej hierarchii, w których każdy pełni określoną rolę. Konie mają rozwinięte i wyraziste osobowości, potrzeby i humory, tworzą alianse i animozje. Praca z nimi i ich obserwacja dostarcza więc całą gamę możliwości uczenia się w oparciu o metaforę.